VillaFlex

Villaflex bygger villor med en intressant design på endast ett plan med en konstruktion som är väldigt stark. Villaflex hus har en känsla av lyx vilket gör deras hus väldigt attraktiva. VillaFlex mål är att bygga villor som är billiga att bygga och har låga kostnader för underhåll och drift. VillaFlex koncept består av tre olika grundmodeller av hus som därefter modifieras efter kundens vilja och behov. Alla VilaFlex villor byggs i lösvirke av erfarna snickare för att kunna presentera ett gediget arbete samt hålla ner kostnaden.

är ett företag som bygger villor med spännande design i ett plan med en enkel men stark konstruktion samt med en känsla av lyx. Villaflex affärsidé är att bygga villor som är roliga att bygga samt roliga att bo i, med låga kostnader för villaägaren såväl i inköp som i drift och underhåll.
Husen
Deras koncept består av tre grund husmodeller som kan modifieras efter tycke och smak, alla villor byggs i lösvirke av erfarna snickare dels för att hålla kostnaderna nere men även för att kunna presentera ett gediget resultat.